Actualidad

Del 28 d’abril al 5 de Maig de 2014

Tot seguit us resumim les principals notícies del sector de l’habitatge de la setmana passada:

La gran banca espanyola canta guanys

Bankia guanya 250 milions d’ euros el primer trimestre, un 17,4% més que l’any anterior. Santander eleva els seus beneficis a 1.303 milions d’euros, un 8% més que en el mateix període de l’exercici anterior.

Sabadell podria crear diferents SOCIMIS

El banc podria llançar al mercat diferents SOCIMIS amb actius del seu fons immobiliari i altres de SOLVIA.

Els pisos es compren per a viure-hi

Així com durant el boom de la construcció fins a un 56% de les compravendes tenien un component inversor, el 2013 aquesta proporció es va reduir fins al 26%.

Prop de la meitat dels treballadors no podria comprar o llogar en solitari

Segons dades de Pisos.com, tenint en compte els sous i preus mitjans, l’endeutament màxim recomanat i les condicions hipotecàries, un 44% dels treballadors no poden o han de llogar o comprar un habitatge sols.

Augmenta el percentatge de persones jurídiques que compren habitatges

La compra d’ habitatges per part d’empreses va representar un 22% del total el 2013, un 429% més que el 2007.

el valor de l’habitatge baixa en un 6,7 % el primer trimestre

Segons l’índex IMEI Mercats Locals de Caixa els descensos s’han anat moderant a raó d’un 9,3% el tercer trimestre de 2013, un 8,3% el quart i un 6,7% el primer trimestre de 2014.

Podrien escassejar els actius “prime” per a les SOCIMIS

Segons CB Richard Ellis, els actius espanyols podrien no ser suficients per als ingents capitals en mans de les SOCIMIS.

L’Euríbor tanca a l’abril per sobre del 0,6%

Es tracta del valor més elevat des de 2012.