Hacia la vivienda inclusiva

L’accessibilitat universal i el disseny per a tothom tenen com a objectiu la creació d’un món més inclusiu que garanteixi la igualtat d’oportunitats de totes les persones independentment de la seva diversitat funcional.

En el cas de l’habitatge, el compliment de les lleis i normatives ja n’assegura l’accessibilitat. Tot i això, hi ha molts elements que, sense entrar en contradicció amb la normativa, poden suposar un impediment per a persones amb necessitats especials.

Sense anar més lluny, la instal·lació de poms rodons en comptes de manetes, per exemple, en dificulta l’ús a persones amb problemes de motricitat fina (el mateix passa amb determinats models de tiradors o d’aixetes). D’altre banda, la col·locació excessivament elevada dels videoporters o de les claus de pas els deixa fora de l’abast de les persones en cadira de rodes.

Com aquests, hi ha molts exemples més que demostren que fer un habitatge més accessible no suposa cap cost afegit i, per contra, genera un important valor social sent a més un factor de competitivitat per l’empresa promotora. Només calen una mínima sensibilització i la formació adequada.