Innovación - de la necesidad virtud

En èpoques de crisi es produeixen multitud de canvis econòmics, conjunturals, socials i legals. Aquests canvis impliquen una distorsió en el funcionament tradicional de les companyies que pot arribar a fer-les inviables si no s’hi adapten amb la suficient celeritat.

Tot i això, si les companyies assumeixen el canvi i l’incorporen a la seva cultura corporativa es crea un entorn molt propici per a la innovació i la millora continuada.

En un sector tant tradicional com el nostre la crisi ens obliga a fer de la necessitat virtut. Cal vèncer la reticència al canvi i fer de la innovació la norma.

No es tracta d’imposar la novetat – sovint les innovacions més disruptives impliquen costos elevats i no garanteixen la durabilitat i qualitat exigida a l’edificació – es tracta d’evolucionar de manera progressiva i constant amb la satisfacció màxima del client com a meta i la sostenibilitat com a premissa.

En aquest sentit, només amb l’optimització dels projectes, la millora dels aïllaments, la utilització de sistemes de calefacció comunitaris d’alt rendiment, la instal•lació de solucions domòtiques o l’aplicació d’elements prefabricats es pot millorar l’eficiència energètica dels habitatges i es poden reduir els costos de fabricació, ús i manteniment.

A més, més enllà del propi habitatge la innovació s’ha d’aplicar també en els processos de comercialització i comunicació, als models de tinença, a l’estructura empresarial i al finançament.

El canvi ha vingut per a quedar-se, aprofitem-lo.